Laserkutt

Vi bruker avanserte laserskjæringsmaskiner for å fullføre vevde / broderidesign i uregelmessige former. For spesiell uthuling er det også aktuelt.